Kim jesteśmy
Marki, którymi się zajmujemy
Made in Italy
Usługi dla naszych klientów
Klienci
Prawdziwe przypadki
Gwarancja zachowania poufności
Skontaktuj się z nami
Jak do nas trafić
Pracuj z nami
Usługi dla centrów handlowych
Usługi dla sieci handlowych
Usługi dla Sklepów

Select Language

Profesjonalna grupa zajmująca się nabywaniem i koordynacją sieci sklepów, Department Store, Duty-free, Shop, Boutique, Outlet, Stockhouse.
Międzynarodowi pośrednicy i negocjatorzy handlowi w zakresie mody i odzieży włoskiej. Usługi handlowe i marketingowe dla importerów i eksporterów produktów mody, odzieży i akcesoriów Made in Italy. Pośrednictwo handlowe, doradztwo handlowe i marketingowe, usługi wsparcia dla buying office firm międzynarodowych i przedsiębiorców.

[] Jestem zainteresowany wstępnym spotkaniem o charakterze poufnym

[] Pragnę być tylko informowany o Waszej działalności

* (pola obowiązkowe)

Imię*

Nazwisko*

e-mail*

Firma

Telefon

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Woj.

Dodatkowe uwagi i szczególne żądania


Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem z mocą Ustawy 196/2003, dotyczącą przetwarzania i rozpowszechniania danych osobowych, informujemy poniżej podpisujących niniejszy kontrakt/zlecenie: - Dane osobowe, zwykłe i poufne już uzyskane lub które zostaną przez Was dostarczone bezpośrednio lub przez osoby trzecie, podlegają przetwarzaniu ze strony naszej firmy zgodnie z Rozporządzeniem z mocą ustawy 196/2003, także za pośrednictwem narzędzi i procedur informatycznych dla celów ściśle związanych i niezbędnych do wykonywania i zarządzania usługami przewidzianymi w niniejszym kontrakcie/zleceniu, to znaczy, po uprzednim zezwoleniu Użytkownika, celem otrzymania informacji handlowych, marketingowych i badań rynku, wysyłania materiałów reklamowych dotyczących wyrobów i usług naszej firmy, na potrzeby badań jakości usług i stopnia zadowolenia Użytkownika, do badań o charakterze statystycznym. - Wymienione dane będą mogły być przekazywane firmom/instytucjom, takim, jak: firma (np: właściciele licencji użytkowania oprogramowania będącego przedmiotem kontraktu), firma zajmująca się odzyskiwaniem kredytów i dóbr, instytucje udzielające kredytu, agencje informacyjne, w granicach kompetencji instytucji. - Użytkownik ma prawo uzyskania od naszej firmy potwierdzenia istnienia lub braku jego danych osobowych i ich podania w zrozumiałej formie; uzyskania informacji o źródle danych osobowych, logice i celach na których opiera się ich przetwarzanie; uzyskania skreślenia, zamiany na formę anonimową lub wstrzymania przetwarzania danych, jeżeli odbywa się to z naruszeniem przepisów prawa, a także uaktualnienia, sprostowania lub, jeżeli jest tym zainteresowany, uzupełnienia danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z uzasadnionych powodów, to znaczy wniesienie sprzeciwu, w każdej chwili, wobec przetwarzania w celach marketingowych i informacji handlowej. - Firmą przetwarzającą dane jest Eurojolly Corporation S.P.A., z siedzibą w Via Val di Lanzo, 127 – 00141 Rzym. Pełna lista osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych i osób trzecich samodzielnie przetwarzających dane powiązane z danymi przetwarzanymi przez naszą firmę, może być łatwo i bezpłatnie udostępniona na bezpośrednią prośbę. Użytkownik upoważnia naszą firmę do zbierania, przekazywania i przenoszenia swoich danych osobowych, podmiotom, w granicach i w celach podanych powyżej

Zgadzam się Nie zgadzam się

Kim Jesteśmy Obraz odniesienia
Kim jesteśmy | Made in Italy | Usługi dla naszych klientów  | Klienci | Prawdziwe przypadki  |  Gwarancja zachowania poufności | Skontaktuj się z nami |  Jak do nas trafić  | Pracuj z nami
 Marki, którymi się zajmujemy  | Usługi dla centrów handlowych i nowych inicjatyw | Usługi dla sieci handlowych i franczyzy | Usługi dla sklepów, butików i małych sieci


The present website is owned exclusively by Servizi Italia Ltd B.R. 61451503
 
عربية    Deutsch    Ελληνικά    English    Español    Français    Italiano    日本語    Polski    Português    Română    Pусский язык    Türkçe    中文