Ποιοι είμαστε
Μάρκες που δουλεύουμε
Made in Italy
Οι υπηρεσίες για τους πελάτες μας
Πελάτες
Πραγματικές περιπτώσεις
Εγγύηση εχεμύθειας
Επικοινώνησε μαζί μας
Πώς θα έρθεις σε επαφή μαζί μας
Δούλεψε μαζί μας
Υπηρεσίες για εμπορικά κέντρα Υπηρεσίες για εμπορικές αλυσίδες Υπηρεσίες για Καταστήματα

Select Language

Επαγγελματικός όμιλος αγοράς και συντονισμού αλυσίδων καταστημάτων, Department Store, Duty-free, Shop, Boutique, Outlet, Stockhouse.
Μεσολαβητές και διεθνείς εμπορικοί διαπραγματευτές για ιταλική μόδα και ένδυση. Υπηρεσίες εμπορίου και marketing για εισαγωγείς και εξαγωγείς προϊόντων μόδας, ένδυσης και αξεσουάρ Made in Italy. Εμπορική διαμεσολάβηση, συμβουλευτική εμπορίας και marketing, υποστηρικτικές υπηρεσίες για buying office διεθνών επιχειρήσεων και επιχειρηματιών.

[] Ενδιαφέρομαι για μια προκαταρκτική συνάντηση εμπιστευτικού χαρακτήρα

[] Επιθυμώ μόνο να πληροφορούμαι για τις δραστηριότητές σας

* (πεδία υποχρεωτικά)

Όνομα*

Επίθετο*

e-mail*

Εταιρεία

τηλέφωνο

Διεύθυνση

Τ.Κ.

Πόλη

Νομός

Πρόσθετες παρατηρήσεις και ειδικά αιτήματα


Πληροφόρηση για την privacy

Πληροφόρηση για την επεξεργασία τω προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με το Ν.Δ. (D.Lgs.) 196/2003, σχετικά με την επεξεργασία και διάδοση των προσωπικών δεδομένων, πληροφορούμε τους υπογράφοντες την παρούσα σύμβαση/εντολή: - Τα προσωπικά δεδομένα, κοινά και ευαίσθητα ήδη αποκτηθέντα ή που θα παρασχεθούν από εσάς απ’ ευθείας ή από τρίτους, υπόκεινται σε επεξεργασία από την εταιρεία μας σύμφωνα με το Ν.Δ. (D. Lgs.) 196/2003, και μέσω εργαλείων και πληροφορικών διαδικασιών για σκοπούς στενά συσχετισμένους με την παροχή και τη διαχείριση των υπηρεσιών που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση/εντολή, δηλαδή, κατόπιν συναίνεσης του Χρήστη, για εμπορικές πληροφορίες, marketing και έρευνες αγοράς, αποστολή διαφημιστικού υλικού σχετικού με προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας μας, για την καταγραφή της ποιότητας των υπηρεσιών και του βαθμού ικανοποίησης του Χρήστη, για έρευνες στατιστικού χαρακτήρα. - Τα προαναφερθέντα στοιχεία θα μπορούν να γνωστοποιηθούν σε εταιρείες/άτομα, οργανισμούς όπως: εταιρείες (π.χ.: Κάτοχο άδειας χρήσης software αντικειμένου της σύμβασης), εταιρεία ανάκτησης πιστώσεων και αγαθών, πιστωτικά ιδρύματα, γραφεία πληροφόρησης, στα όρια των σχετικών θερμικών σκοπών. - Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να έχει από την εταιρεία μας την επιβεβαίωση ύπαρξης ή όχι προσωπικών του δεδομένων και της διάθεσής τους σε μορφή καταληπτή. Να γνωρίσει την προέλευση των δεδομένων, καθώς και τη λογική και τους σκοπούς στους οποίους βασίζεται η επεξεργασία. Να πετύχει τη διαγραφή, την τροποποίηση σε ανώνυμη μορφή ή το μπλοκάρισμα των επεξεργασμένων δεδομένων κατά παράβαση του νόμου, καθώς και την ενημέρωση, τη διόρθωση ή, αν ενδιαφέρει, την ολοκλήρωση των δεδομένων. Να εναντιώνεται στην επεξεργασία, για νόμιμους λόγους, δηλαδή να αντιτίθεται κάθε στιγμή στις επεξεργασίες που σκοπεύουν στο marketing και στην εμπορική πληροφόρηση. - Κάτοχος της επεξεργασίας είναι η εταιρεία/γραφείο Eurojolly Corporation S.P.A., με έδρα στο Via Val di Lanzo, 127 – 00141 Ρώμη. Ο πλήρης κατάλογος των υπευθύνων επεξεργασίας και των τρίτων κατόχων αυτόνομων επεξεργασιών συνδεομένων με εκείνες που διεξάγονται από την εταιρεία μας μπορεί να γνωστοποιηθεί ευχερώς και δωρεάν ζητώντας τον απ’ ευθείας. Ο Χρήστης εξουσιοδοτεί την εταιρεία μας στη συλλογή, στην κοινοποίηση και στην μεταφορά των προσωπικών του δεδομένων, στα υποκείμενα, εντός των ορίων και των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα πληροφόρηση

Συμφωνώ Δεν συμφωνώ

Εικόνα αναφοράς
Ποιοι είμαστε | Made in Italy |  Οι υπηρεσίες για τους πελάτες μας |  Πελάτες |  Πραγματικές περιπτώσεις |  Εγγύηση εχεμύθειας |  Επικοινώνησε μαζί μας |  Πώς θα έρθεις σε επαφή μαζί μας |  Δούλεψε μαζί μας
 Μάρκες που δουλεύουμε | Υπηρεσίες για εμπορικά κέντρα e νέες πρωτοβουλίες | Υπηρεσίες για εμπορικές αλυσίδες και franchising | Υπηρεσίες για Καταστήματα, Boutique και μικρές αλυσίδες


The present website is owned exclusively by Servizi Italia Ltd B.R. 61451503
 
عربية    Deutsch    Ελληνικά    English    Español    Français    Italiano    日本語    Polski    Português    Română    Pусский язык    Türkçe    中文